Kurs Angielskiego B1 – Klucz do Rozwoju Umiejętności Językowych

Osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie średniozaawansowanym, czyli B1, może stanowić wyzwanie dla wielu praktykujących naukę języka angielskiego. Dlatego też w tym artykule przyjrzymy się jakie znaczenie ma kurs angielskiego B1 i jak może on przyczynić się do doskonalenia umiejętności językowych.

Kurs Angielskiego B1: Definicja

Zdefiniowany przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), angielski na poziomie B1 to kluczowy punkt w nauce. Na tym poziomie uczniowie uzyskują umiejętność efektywnej komunikacji w codziennych sytuacjach, rozumienia tekstów pisanych i mówionych oraz wyrażania swoich myśli i pomysłów w jasny i zrozumiały sposób.

Jest to etap, który umożliwia uczestnictwo w rozmowach z użytkownikami języka angielskiego oraz stanowi przygotowanie do bardziej zaawansowanych poziomów.

Kurs angielskiego na poziomie B1 będzie niezawodnym wsparciem dla osób rozwijających swoje umiejętności językowe na poziomie średniozaawansowanym. Nie tylko wspiera rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, ale także dostarcza narzędzi do poszerzania słownictwa, rozumienia mówionego języka oraz przygotowania do międzynarodowych egzaminów językowych.

Czego Można się Nauczyć na Kursie Angielskiego B1?

Zastanawiasz się czego można się nauczyć na kursie języka angielskiego na poziomie B1? Mamy dla Ciebie kilka fajnych przykładów:

Rozszerzone umiejętności konwersacji

Na poziomie Intermediate uczniowie zyskują zdolność do prowadzenia bardziej zaawansowanych i zróżnicowanych konwersacji w języku angielskim. Oto, jakie konkretne aspekty te umiejętności obejmują:

 • Rozumienie kontekstu kulturowego

Uczniowie, osiągając ten poziom, zdobywają nie tylko słownictwo i gramatykę, ale również głębsze zrozumienie kultury anglojęzycznej. To pozwala im swobodnie uczestniczyć w rozmowach na tematy związane z tradycjami, zwyczajami, historią i aktualnymi wydarzeniami w anglojęzycznych krajach.

 • Zwiększona zdolność do wyrażania opinii

Na etapie średniozaawansowanym w nauce języka angielskiego, uczniowie zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowanymi konstrukcjami językowymi, co umożliwia im wyrażanie bardziej złożonych myśli i poglądów. Potrafią tworzyć dłuższe oraz bardziej rozbudowane zdania, co pozwala im argumentować swoje stanowisko w trakcie rozmów na różnorodne tematy.

 • Kompetycje w rozmowach biznesowych:

Na poziomie B1 w nauce języka angielskiego, uczniowie mogą rozwijać umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych w tym języku. Potrafią negocjować warunki umów, prezentować oferty handlowe oraz komunikować się w sposób bardziej zaawansowany z partnerami biznesowymi.

 • Dyskusje na tematy społeczne i kulturowe

Umiejętności, które posiądziesz, umożliwią uczestnictwo w rozmowach na tematy społeczne, kulturowe i społeczno-polityczne. Uczniowie mogą wyrażać swoje opinie na tematy takie jak zmiany klimatyczne, równe prawa, imigracja czy globalizacja, co pozwala na głębsze zrozumienie globalnych wyzwań i problemów.

 • Aktywne uczestnictwo w grupowych dyskusjach

Uczniowie na poziomie Intermediate stają się aktywnymi uczestnikami w grupowych dyskusjach i debatach. Potrafią wnieść własny wkład, zadawać pytania, reagować na wypowiedzi innych uczestników i zachęcać do kontynuowania rozmowy.

Rozbudowa słownictwa

Rozbudowa słownictwa jest jednym z kluczowych celów, ponieważ pozwala uczniom na bardziej precyzyjne i skuteczne wyrażanie swoich myśli oraz na pełniejsze zrozumienie tekstu czytanego i słuchanego. Oto kilka ważnych aspektów związanych z rozwijaniem słownictwa na tym etapie:

 • Poszerzanie zakresu słów

Na tym etapie nauki języka angielskiego, uczniowie odkrywają różnorodne idiomy i wyrażenia, które stanowią powszechne elementy języka. Zrozumienie i opanowanie tych zwrotów przyczynia się do bardziej swobodnej i płynnej komunikacji oraz ułatwia zrozumienie rozmówców, którzy często wykorzystują tego rodzaju wyrażenia.

 • Uczenie się idiomów i wyrażeń

Uczniowie poznają liczne idiomy i wyrażenia idiomatyczne, które są często używane w języku angielskim. Opanowanie tych zwrotów pozwala na bardziej naturalne i płynne wyrażanie się oraz zrozumienie rozmówców, którzy często korzystają z takich wyrażeń.

 • Słownictwo związków frazeologicznych

Średnio zaawansowani uczniowie zdobywają umiejętność używania związków frazeologicznych, czyli zestawień słów, które tworzą określone wyrażenia lub frazy. Te wyrażenia są często używane w rozmowach, a ich znajomość pomaga uczestnikom w lepszym rozumieniu i wyrażaniu się w języku angielskim.

 • Słownictwo tematyczne

Na tym etapie nauki, można zacząć specjalizować się w określonych dziedzinach, co oznacza poszerzanie słownictwa związanego z tymi tematami. Na przykład, osoba zainteresowana medycyną będzie rozwijać swoje słownictwo medyczne, podczas gdy osoba pracująca w biznesie będzie uczyć się słownictwa związanego z językiem biznesu.

 • Rozwijanie słownictwa kontekstualnie

Na poziomie Intermediate uczą się używać nowych słów w odpowiednich kontekstach. Są w stanie rozumieć znaczenie słów na podstawie kontekstu zdania i dostosować swoje słownictwo do konkretnych sytuacji komunikacyjnych.

Ćwiczenie rozumienia ze słuchu

Zdolność do rozumienia mówionego języka angielskiego ma kluczowe znaczenie. To etap, na którym uczniowie przechodzą od rozumienia pojedynczych słów i podstawowych zwrotów do efektywnego słuchania i rozumienia bardziej zaawansowanych rozmów, wykładów, audycji radiowych czy filmów. Oto kilka istotnych aspektów związanych z ćwiczeniem rozumienia ze słuchu na tym etapie:

 • Słuchanie różnych akcentów

Uczniowie na poziomie Intermediate mają okazję słuchać różnych akcentów i dialektów angielskiego. To pomaga im przyzwyczaić się do różnorodności wymowy i sposobów wypowiadania się, co jest niezwykle przydatne w międzynarodowym kontekście.

 • Słuchanie autentycznych materiałów

Na tym etapie nauki, uczniowie zyskują zdolność do słuchania autentycznych materiałów językowych, takich jak wywiady, wykłady naukowe czy nagrania ze spotkań biznesowych. To pozwala im doskonalić swoje umiejętności rozumienia mówionego języka angielskiego w rzeczywistych sytuacjach.

 • Rozumienie różnych prędkości mówienia

Na poziomie Intermediate uczniowie uczą się radzić sobie z różnymi prędkościami mówienia. Potrafią rozumieć zarówno szybkie rozmowy jak i wolniejsze, bardziej klarowne prezentacje, co jest ważne w zrozumieniu różnych źródeł dźwiękowych.

 • Rozumienie kontekstu

Uczniowie opanowują umiejętność rozumienia mówionego języka angielskiego w kontekście. Są w stanie wyciągać wnioski na podstawie dźwięków, intonacji, gestów i innych sygnałów, co pomaga im zrozumieć sens wypowiedzi nawet w przypadku nieznanych słów.

 • Uczestnictwo w ćwiczeniach grupowych

Ćwiczenia rozumienia ze słuchu często są częścią zajęć grupowych lub lekcji online. To daje uczniom okazję do wymiany spostrzeżeń, zadawania pytań i wspólnego rozwiązywania trudności w zrozumieniu treści słuchanej.

Przeczytaj również: Jak napisać artykuł w języku angielskim?

Przygotowanie do egzaminów

Na poziomie B1, przygotowanie do egzaminów językowych lub certyfikacyjnych staje się jednym z ważniejszych celów dla uczących się języka angielskiego. Dlaczego? Ponieważ egzaminy stanowią obiektywną miarę umiejętności językowych, a zdobycie certyfikatu lub pozytywnego wyniku egzaminu może otworzyć wiele drzwi w sferze edukacji, pracy i podróży. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z przygotowaniem do egzaminów:

 • Wybór odpowiedniego egzaminu

Istnieje wiele różnych egzaminów językowych dostępnych na poziomie Intermediate, takich jak Cambridge English: First (FCE), TOEFL i IELTS. Wybór odpowiedniego egzaminu zależy od celów ucznia, takich jak studia za granicą, praca w anglojęzycznym środowisku biznesowym czy ogólny rozwój kompetencji językowych.

 • Zrozumienie struktury egzaminu

Uczniowie uczą się dokładnie, jakie części składają się na egzamin, jakie są formaty pytań i jakie umiejętności są oceniane. To pomaga w skoncentrowaniu się na konkretnych obszarach nauki, które są istotne dla egzaminu.

 • Praktyka egzaminacyjna

Przygotowanie do egzaminów na poziomie Intermediate obejmuje regularne ćwiczenia egzaminacyjne. Uczniowie rozwiązują arkusze z poprzednich lat, przeprowadzają próbne egzaminy i analizują swoje wyniki. To pomaga im zrozumieć, w których obszarach potrzebują poprawy i jakie błędy popełniają.

 • Rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych

Przygotowanie do egzaminów na tym etapie to nie tylko nauka języka angielskiego, ale także rozwijanie konkretnych umiejętności egzaminacyjnych, takich jak skracanie czasu na odpowiedzi na pytania, zarządzanie stresem czy strategie skupienia uwagi.

 • Wsparcie od nauczyciela lub kursu

Wielu uczniów korzysta z kursów przygotowawczych, lub prywatnych lekcji z nauczycielem, który specjalizuje się w przygotowywaniu do egzaminów językowych. To daje im dostęp do indywidualnej pomocy i dostosowanych materiałów.

 • Samodyscyplina i systematyczność

Przygotowanie do egzaminów na poziomie Intermediate wymaga od uczniów samodyscypliny i systematyczności w nauce. Regularne ćwiczenia i powtarzanie materiału są kluczowe dla sukcesu.

Zwiększenie pewności siebie

Nauka języka angielskiego przynosi ze sobą znacznie więcej niż tylko opanowanie kolejnego zestawu umiejętności. To także proces, który może znacząco zwiększyć pewność siebie uczących się. Oto, jakie korzyści niesie ze sobą kurs angielskiego B1:

 • Komunikacyjna niezależność

Zdobycie pewnego stopnia biegłości w języku angielskim oznacza, że uczniowie mogą komunikować się w międzynarodowym środowisku, korzystając z języka, który jest szeroko używany na całym świecie. Ta niezależność komunikacyjna zwiększa pewność siebie w podróżach, pracy, a nawet w codziennych sytuacjach.

 • Świadomość umiejętnośc

Osoby uczące się języka angielskiego na pewnym poziomie rozumieją, że są w stanie porozumiewać się w międzynarodowym języku. To świadomość zdobytych umiejętności, która daje im poczucie pewności siebie i otwiera drzwi do nowych możliwości.

 • Kształtowanie tożsamości kulturowej

Nauka języka angielskiego często idzie w parze z eksploracją kultury anglojęzycznych krajów. To może pomóc w kształtowaniu tożsamości kulturowej i poczucia przynależności do globalnej społeczności, co wpływa na wzrost pewności siebie.

 • Aktywność w międzynarodowym środowisku pracy

Na rynku pracy znajomość języka angielskiego jest często wymagana lub bardzo pożądana. Osoby, które opanowały ten język na pewnym poziomie, czują się pewniej w międzynarodowych zespołach i mają większe szanse na awans w karierze.

 • Otwarcie drzwi do nauki i rozwoju

Dla osób, które aspirują do studiowania za granicą lub uczestniczenia w międzynarodowych programach edukacyjnych, pewność siebie w komunikacji w języku angielskim jest kluczowa. To otwiera drzwi do dostępu do szerokiej gamy światowych uczelni i możliwości nauki.

Struktura: Kurs Angielskiego B1

Kurs Angielskiego B1 może mieć różnorodną strukturę. Egzaminy z języka angielskiego na poziomie B1 są podobne, jednak posiadają drobne różnice w zależności od tego na jaki się zdecydujesz. Struktura kursu B1 może wyglądać w przybliżeniu jak poniżej:

 1. Moduł czytanie (Reading):
  W ramach tego modułu uczestnicy kursu pracują nad rozumieniem różnorodnych tekstów w języku angielskim. Często obejmuje to czytanie artykułów prasowych, opowiadań krótkich, tekstów informatywnych i innych materiałów. Są zachęcani do analizy tekstu, wydobywania głównych punktów oraz zrozumienia kontekstu.
 2. Moduł pisanie (Writing):
  W tym module studenci uczą się tworzenia różnego rodzaju tekstów, takich jak listy, eseje, raporty czy krótkie opowiadania. Skupiają się na poprawnej gramatyce, stylu i strukturze, a także na wyrażaniu swoich myśli w klarowny i spójny sposób.
 3. Moduł słuchanie (Listening):
  W ramach tego modułu uczestnicy doskonalą swoje zdolności rozumienia mówionego języka angielskiego. Słuchają różnych rodzajów nagrań, takich jak rozmowy, wywiady, prezentacje i nagrania dźwiękowe. Celem jest poprawienie umiejętności rozumienia mówionego słowa oraz wyłapywanie szczegółów i informacji kluczowych.
 4. Moduł mówienie (Speaking):
  W tym module studenci pracują nad rozwijaniem umiejętności wypowiadania się ustnie. Uczą się prowadzenia dialogów, prezentacji, argumentacji i wyrażania swoich myśli w mówionym języku angielskim. Często są zachęcani do udziału w ćwiczeniach wymowy i rozmowach.

Ilość godzin nauczania w kursie B1 może różnić się w zależności od programu i instytucji edukacyjnej, ale zazwyczaj wynosi od 60 do 120 godzin. Dla osiągnięcia pełnego potencjału na tym poziomie, zaleca się również, aby studenci poświęcili znaczną ilość czasu na samodzielną pracę, czyli około 120-180 godzin. To obejmuje praktykę w czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu, korzystanie z materiałów edukacyjnych, ćwiczenia gramatyczne i powtórki.

Kursy na poziomie B1 są zaprojektowane tak, aby pomóc uczestnikom osiągnąć pewność siebie w komunikacji w codziennych sytuacjach i przygotować ich do bardziej zaawansowanych poziomów nauki języka angielskiego. Poprzez systematyczne prace nad wszystkimi modułami, studenci rozwijają swoje umiejętności językowe i stają się bardziej biegli w języku angielskim.

Przeczytaj również: Czasy w języku angielskim

Metody Nauczania: Kurs Angielskiego B1

Nauczanie języka angielskiego na poziomie B1 może być prowadzone za pomocą różnorodnych metod dydaktycznych, zarówno tradycyjnych, jak i opartych na nowoczesnych narzędziach. Warto zwrócić uwagę na zalety obu podejść, a także na rolę technologii w nauce języka.

Tradycyjne metody dydaktyczne:

 1. Nauczyciel w roli przewodnika
  W tradycyjnym podejściu nauczyciel odgrywa kluczową rolę jako źródło wiedzy i przewodnik uczniów przez materiał. Nauczyciel wyjaśnia gramatykę, koryguje błędy i udziela wskazówek dotyczących wymowy.
 2. Zajęcia w klasie
  Tradycyjne kursy językowe często odbywają się w tradycyjnych klasach, gdzie studenci spotykają się z nauczycielem i wspólnie ćwiczą czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.
 3. Kursy podręcznikowe
  Uczestnicy korzystają z tradycyjnych podręczników do nauki gramatyki, słownictwa i ćwiczeń.

Nowoczesne narzędzia:

 1. Aplikacje i platformy online
  Dostępność aplikacji i platform online, takich jak Duolingo, Babbel czy Memrise, umożliwia uczestnikom kursów B1 naukę języka w dowolnym miejscu i czasie. Te narzędzia oferują interaktywne ćwiczenia, quizy i programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.
 2. Nauka przez gry
  Gry edukacyjne, takie jak gry słowne, krzyżówki czy quizy, mogą być wykorzystane do nauki słownictwa i rozumienia tekstu.
 3. Materiały audiowizualne
  Korzystanie z nagrań audio i wideo, takich jak filmy, podcasty czy nagrania dialogów, pomaga w doskonaleniu umiejętności słuchania i rozumienia mówionego języka.

Rola technologii w nauce języka:
Technologia odgrywa coraz większą rolę w nauce języka na poziomie B1. Oto kilka aspektów, które podkreślają znaczenie technologii:

 1. Dostępność materiałów
  Internet umożliwia dostęp do ogromnej ilości materiałów w języku angielskim, takich jak artykuły, filmy, książki elektroniczne i inne, co pomaga w praktyce czytania i słuchania.
 2. Indywidualizacja nauki
  Aplikacje i platformy online oferują kursy dostosowane do indywidualnych umiejętności i potrzeb ucznia, co pozwala na bardziej spersonalizowaną naukę.
 3. Interaktywność
  Interaktywne narzędzia pozwalają nauczycielom i uczniom na aktywną komunikację i współpracę, co jest kluczowe dla rozwoju umiejętności mówienia i rozumienia.
 4. Śledzenie postępów
  Technologia umożliwia śledzenie postępów uczniów, co pozwala na dostosowanie procesu nauczania i ocenę efektywności nauki.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno tradycyjne metody dydaktyczne, jak i nowoczesne narzędzia mają swoje miejsce w nauczaniu języka angielskiego na poziomie B1. Kombinacja obu podejść może być szczególnie efektywna, umożliwiając uczniom różnorodne doświadczenia edukacyjne i dostosowanie nauki do własnych preferencji. Warto korzystać z nowoczesnych narzędzi, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się krajobrazu edukacji online.

Przeczytaj również: Jak sprawdzić swój poziom języka angielskiego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *