Angielski w pracy biurowej

Angielski w Pracy Biurowej: Zwroty i Słownictwo

Czy wiesz, że około 62% Polaków potrafi mówić (w lepszym lub gorszym stopniu) w języku angielskim? To znaczy, że coraz więcej naszych rodaków potrafi komunikować się w języku angielskim w pracy. Na pewno jesteś świadomy, że angielski w pracy biurowej staje się coraz większym wymogiem, a brak jego umiejętności w CV pokazuje potencjalnego kandydata w nie najlepszym świetle. 

Dlatego dzisiaj przychodzę do Ciebie z ważnymi zwrotami i słownictwem w języku angielskim — czas zrobić wrażenie na Twoim pracodawcy!

Zanim przejdę do zwrotów i słownictwa, chciałabym jeszcze zerknąć na korzyści znajomości angielskiego, oraz na potencjalne przeszkody związane z używaniem języka angielskiego w Polskich biurach.

Let’s begin!

Korzyści Języka Angielskiego w Pracy Biurowej

Po pierwsze, biegłość w języku angielskim otwiera drzwi do szerokiej gamy możliwości zawodowych. Wiele międzynarodowych firm i korporacji wymaga od swoich pracowników umiejętności komunikowania się w angielskim. Dla pracowników oznacza to dostęp do międzynarodowych projektów, możliwość pracy za granicą, czy nawet awans w strukturach globalnej organizacji. Osoby biegle posługujące się angielskim często szybciej awansują, mają dostęp do lepszych projektów i są bardziej widoczne w oczach międzynarodowego kierownictwa.

Po drugie, znajomość angielskiego ma kluczowe znaczenie w efektywnym funkcjonowaniu zespołów wielokulturowych. W środowisku, gdzie pracownicy pochodzą z różnych krajów i kultur, angielski staje się lingua franca, umożliwiającą płynną komunikację i współpracę. Biegłość w angielskim pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu i niuansów w komunikacji międzykulturowej, co jest istotne przy negocjacjach, rozwiązywaniu problemów czy w codziennej współpracy.

Ponadto umiejętność prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji w języku angielskim jest coraz bardziej ceniona w środowisku korporacyjnym. Pracownicy, którzy mogą skutecznie komunikować się w angielskim, często są postrzegani jako bardziej kompetentni i profesjonalni. W wielu przypadkach to właśnie znajomość angielskiego decyduje o tym, czy pracownik zostanie wybrany do reprezentowania firmy na międzynarodowych konferencjach, czy spotkaniach z klientami.

Wreszcie, znajomość angielskiego wpływa na rozwój osobisty pracowników. Umożliwia ona dostęp do ogromnej ilości materiałów edukacyjnych, literatury branżowej oraz kursów szkoleniowych, które są zwykle dostępne przede wszystkim w języku angielskim. Dzięki temu pracownicy mogą nieustannie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, co przekłada się na ich wartość na rynku pracy.

Sprawdź również: Tworzenie Pytań Angielski

Wyzwania i Przeszkody

Chociaż znajomość języka angielskiego niesie za sobą liczne korzyści w pracy biurowej, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i przeszkodami. Problemy te mogą mieć zarówno charakter indywidualny, jak i wpływać na dynamikę całych zespołów.

Jednym z głównych wyzwań jest różnica poziomów biegłości w języku angielskim wśród pracowników. W środowisku, gdzie język angielski nie jest językiem ojczystym, naturalne są różnice w płynności mówienia, zrozumieniu niuansów językowych oraz komfortu w używaniu angielskiego w sytuacjach oficjalnych (takich jak spotkania czy prezentacje). To może prowadzić do nieporozumień, błędów w komunikacji, a nawet do niechęci niektórych pracowników do aktywnego udziału w dyskusjach.

Ponadto bariera językowa może wpłynąć na pewność siebie i poczucie kompetencji zawodowej. Pracownicy, którzy czują się mniej pewnie w języku angielskim, mogą być niechętni do wyrażania swoich opinii lub przedstawiania pomysłów, co ogranicza ich wkład w projektach zespołowych.

Jednakże istnieją strategie, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tych barier językowych. Po pierwsze, ważne jest stworzenie w biurze atmosfery otwartości i tolerancji na błędy językowe. Zachęcanie pracowników do komunikacji w angielskim bez obawy przed krytyką jest kluczowe w budowaniu pewności siebie i umiejętności językowych.

Organizowanie szkoleń i warsztatów językowych jest kolejnym sposobem na wsparcie pracowników w nauce i doskonaleniu angielskiego. Firmy mogą również zainwestować w narzędzia wspomagające komunikację, takie jak oprogramowanie do tłumaczeń czy kursy językowe online, które są dostępne dla pracowników.

Dodatkowo regularne spotkania, na których pracownicy mogą ćwiczyć komunikację w angielskim w mniej oficjalnym środowisku, mogą znacznie pomóc w zwiększeniu komfortu użytkowania języka. Przykładem mogą być nieformalne spotkania kawowe czy dyskusje grupowe na różne tematy.

Pracodawcy muszą pamiętać, że używanie języka obcego dla pracownika może być krępujące, więc ważne jest zadbanie o komfort każdej osoby, na tyle ile to możliwe.

Sprawdź również: Telekonferencja po Angielsku

Angielski w Pracy Biurowej: Słownictwo

Korzyści i wyzwania mamy z głowy — czas przejść do części edukacyjnej. Jakie słownictwo warto znać w pracy biurowej?

AngielskiPolski
MeetingSpotkanie
DeadlineTermin
ProjectProjekt
ReportRaport
TaskZadanie
ClientKlient
PresentationPrezentacja
BudgetBudżet
EmailE-mail
ConferenceKonferencja
StrategyStrategia
CollaborationWspółpraca
ProposalPropozycja
ScheduleHarmonogram
InvoiceFaktura
FeedbackOpinia
GoalCel
AnalysisAnaliza
TeamZespół
ManagerMenadżer
PerformanceWyniki
DeadlineOstateczny termin
AssignmentPrzydział
PrioritizePriorytetyzować
AgendaLista problemów do rozwiązania
ObjectiveCel, założenie
Conference callTelekonferencja
Follow-upKontynuacja (np. projektu)
UpdateAktualizacja (uaktualnienie)
NegotiationNegocjacje
Deadline extensionPrzedłużenie terminu
BrainstormingBurza mózgów
EfficiencyWydajność
MemoNotatka
NetworkingNawiązywanie kontaktów
OutcomeWynik, rezultat
PartnershipPartnerstwo
ResourceZasób
SkillsetZestaw umiejętności
TargetCel, docelowy
BenchmarkPunkt odniesienia
ConsultantKonsultant
DelegationDelegacja
InnovationInnowacja
LeadershipPrzywództwo
MilestoneKamień milowy
OutsourcingOutsourcing
ProductivityProduktywność
Quality assuranceZapewnienie jakości
StakeholderUdziałowiec
WorkflowPrzepływ pracy

Sprawdź również: Czasy w Jezyku Angielskim

Angielski w Pracy Biurowej: Zwroty

Z tą listą słów w języku angielskim na pewno zrobisz wrażenie. Teraz nadszedł czas na coś bardziej skomplikowanego.

Jakie zwroty warto znać jeśli chcesz używać j. angielski w pracy biurowej?

Zwrot w j. angielskimTłumaczenie
Could you please clarify this?Czy mógłbyś to wyjaśnić?
Let’s schedule a meeting.Umówmy spotkanie.
I’ll handle this task.Zajmę się tym zadaniem.
Can we set a deadline?Czy możemy ustalić termin?
I’m working on the report.Pracuję nad raportem.
Please, review this document.Proszę, przejrzyj ten dokument.
We need to prioritize this.Musimy to ustawić jako priorytet.
What’s the current status?Jaki jest aktualny status?
Let’s brainstorm some ideas.Zróbmy burzę mózgów.
Can I get your feedback?Czy mogę prosić o twoją opinię?
I’ll send you an email update.Wyślę ci aktualizację e-mailem.
Please confirm your attendance.Proszę potwierdzić swoje uczestnictwo.
We should delegate this task.Powinniśmy zdelegować to zadanie.
Let’s discuss it in the meeting.Omówmy to na spotkaniu.
Could you send me the file?Czy możesz mi wysłać plik?
We’re behind schedule.Jesteśmy opóźnieni.
I need your approval.Potrzebuję twojej zgody.
Let’s collaborate on this.Współpracujmy nad tym.
I have a suggestion.Mam sugestię.
Are there any updates?Czy są jakieś uaktualnienia?
I’ll take care of it.Zajmę się tym.
We need to follow up on this.Musimy to sprawdzić.
That’s a great idea!Świetny pomysł!
Let’s reschedule our meeting.Przełóżmy nasze spotkanie.
Can you elaborate on that?Czy możesz to rozwinąć?
I’m available for a call.Jestem dostępny na rozmowę.
Let’s wrap up this meeting.Zakończmy to spotkanie.
Please keep me in the loop.Proszę mnie informować na bieżąco.
We need to address this issue.Musimy zająć się tym problemem.
I’ll update you later.Poinformuję cię później.

Te zwroty są używane w codziennej komunikacji biurowej i mogą być przydatne w różnych kontekstach zawodowych.

Sprawdź również: Jak Sprawdzić Swój Poziom Języka Angielskiego?

Podsumowanie

Język angielski w pracy biurowej jest trochę bardziej skomplikowany niż język angielski używany „na co dzień”. Dlatego jeśli jeszcze czujesz braki w znajomości tego języka, zachęcam Cię bardzo do zapoznania się z zajęciami indywidualnymi właśnie u nas. Na zajęciach 1:1 dobierzemy do Ciebie zajęcia tak, żebyś to Ty dobrze się z nimi czuł. A jeśli zajęcia indywidualne to nie jest do końca coś dla Ciebie, oferujemy też zajęcia grupowe, na których możesz rozwijać swoje umiejętności z innymi osobami, których pasją jest nauka języka angielskiego.

Skontaktuj się z nami już dziś!