Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych zbieranych przez Dawid Gościk Methods, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15/911, NIP 9512466775 (dalej jako „Firma”). Dokument ten wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od użytkowników naszej strony internetowej oraz jak te dane są wykorzystywane i chronione.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Dawid Gościk Methods. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: hello@dawidgoscik.pl lub pod numerem telefonu +48 537 411 888.

3. Zakres i cel zbierania danych

Firma zbiera następujące dane osobowe:
 • adres e-mail;
 • dane osobowe, takie jak imię, nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres zamieszkania;
 • informacje o działalności gospodarczej.
Dane te są zbierane w celach:
 • kontaktowych, w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników;
 • obsługi klienta;
 • realizacji usług oferowanych przez Firmę;
 • prowadzenia działań marketingowych.

4. Bezpieczeństwo i ochrona danych

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa zebranych danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub zmianą.

5. Udostępnianie danych trzecim stronom

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadkach wymaganych przez prawo lub w celu realizacji usług na rzecz Firmy (np. dostawcom usług IT). Wszelkie takie udostępnienia odbywają się z zachowaniem maksymalnego poziomu ochrony i poufności danych.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • w celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

7. Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Firmy.

8. Dane kontaktowe

Dawid Gościk Methods
ul. Łucka 15/911, 00-843 Warszawa
NIP: 9512466775
e-mail: hello@dawidgoscik.pl
telefon: +48 537 411 888